กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาวพนิดา โชติชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาวพนิดา โชติชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 23 ณ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์ โดยมีนายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์ เป็นผู้รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 700 ผืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ เข้าร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10430 ครั้ง