กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาวพนิดา โชติชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาวพนิดา โชติชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอซับใหญ่ (ก.ช.ภ.อ.ซับใหญ่) โดยมีนายเดช เสนาะคำ นายอำเภอซับใหญ่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10434 ครั้ง