กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนายนรุตม์ชัย เปานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม โครงก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนายนรุตม์ชัย เปานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 23 ณ หอประชุมอำเภอคอนสาร โดยมีนายนายเสกสรร สวัสศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นผู้รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอคอนสาร เข้าร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10435 ครั้ง