กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับผู้พิการทางการมองเห็นของสมาค

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับผู้พิการทางการมองเห็นของสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอดร้อยเอ็ด สาขาอำเภอภักดีชุมพล ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในช่วงที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10432 ครั้ง