กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาวพนิดา โชติชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาวพนิดา โชติชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเทพสถิต (ก.ช.ภ.อ.เทพสถิต) โดยมีนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย ด้านการเกษตร (พืช) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเทพสถิต ชั้น 2 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10429 ครั้ง