กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
8/12/2565
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14:30 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย นายพณัติสรรค์ ไชยชนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางชัยภูมิ เพื่อมอบหมายในการปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) รวมทั้งการบำรุงรักษา
7/12/2565
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อรับทราบ ติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)
6/12/2565
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย หน.สนง.ปภ.ชย. หน.สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ และ ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ ออกอากาศรายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.75 MHz. จังหวัดชัยภูมิ
6/12/2565
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนง.ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ สนง.โยธาธิการจังหวัดชัยภูมิ สนง.ปภ.จังหวัดชัยภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน อำเภอเมืองชัยภูมิ ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว อบต.บ้านค่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาถนนริมน้ำทรุดตัวใกล้บริเวณบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ตำบลบ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้ 1. ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว และ อบต.บ้านค่าย กำลังดำเนินการลงหิน และดินเพื่อทำแนวป้องกันไม่ให้ดินทรุดตัวเพิ่มเติม 2. มอบหมายให้ สนง.โยธาธิการจังหวัดชัยภูมิ เสนอของบประมาณก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง โดยเร่งรัดให้ อปท.จัดทำเอกสารประกอบเพิ่มเติม 3. มอบหมายให้ สนง.ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ประสานการปฏิบัติกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยชีหลงและคลองจอก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งให้ประสาน สนง.ทรัพยากรน้ำ ภาค 4 เข้าซ่อมแซมระบบเปิด - ปิด ประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชี ที่ชำรุดโดยเร็ว เพื่อจะสามารถควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ได้ ป้องกันการลดระดับน้ำในลำน้ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลการทรุดตัวของตลิ่ง
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10431 ครั้ง