กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
1/2/2566
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
31/1/2566
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ในการนี้ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ และนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
30/1/2566
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิทั้ง 3 ท่าน อัยการจังหวัดชัยภูมิ และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
30/1/2566
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 07.30 - 12.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิทั้ง 3 ท่าน อัยการจังหวัดชัยภูมิ และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 และประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 ในการนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12722 ครั้ง