กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
1 2
23/10/2565
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”
20/10/2565
วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 08.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนสามสวนวิทยา ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
20/10/2565
จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลา
20/10/2565
10 ตุลาคม จังหวัดชัยภูมิ รวมพลังใจ พลังกาย ช่วยกันทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2839 ครั้ง